Select Page

Công viên Khoa học Công nghệ, còn được gọi là Công viên Nghiên cứu hay Trung tâm Đổi mới, là một không gian tập hợp bao gồm: phòng thí nghiệm, phòng làm việc và khu vực họp, được xây dựng, thiết kế với mục đích hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ.

Công viên Khoa học Công nghệ thường nằm gần các viện hàn lâm và thu hút một số lượng lớn các công ty công nghệ. Có thể nói, Công viên Khoa học Công nghệ là một trong những yếu tố chủ chốt trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Read More