Select Page
Xu hướng đầu tư vào khởi nghiệp bền vững

Xu hướng đầu tư vào khởi nghiệp bền vững

Trong những năm gần đây, khởi nghiệp bền vững đã trở thành một từ khóa trong việc phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng. Xu hướng này không chỉ ở các nước phát triển và đang dần lan rộng đến các quốc gia đang phát triển, trong đó có...