Select Page

Trong những năm gần đây, khởi nghiệp bền vững đã trở thành một từ khóa trong việc phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng. Xu hướng này không chỉ ở các nước phát triển và đang dần lan rộng đến các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

“Khởi nghiệp bền vững” là tên gọi đúng của những startup được thành lập với tầm nhìn tạo tác động xã hội, kiến tạo các giá trị có lợi cho cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế, xã hội, môi trường một cách ổn định, vững chắc và lâu dài.

Read More